Firma Ing. Tomáš Janda byla založena v roce 1991(Ing. Janda podniká jako fyzická osoba, používal dodatek JAPRON). Do konce roku 1992 zajišťoval nákup jatečných zvířat pro Masokombinát Čakovice. K 1.1.1993 tuto spolupráci ukončil a navázal obchodní vztahy s různými subjekty. Dnes patří k největším firmám obchodujícím s jatečním dobytkem v České republice.


  Dodavatele firmy tvoří farmáři, drobní soukromí zemědělci, zemědělská družstva a společnosti. Spolupráce s většinou dodavatelů má trvalý charakter a přetrvává od doby založení firmy.


  Vzhledem k dlouholetým zkušenostem se zpeněžováním jatečných zvířat a spolupráci při tvorbě nových norem nabízí firma též poradenství v oboru. Tj. např. zastupování při nákupu nebo prodeji jatečných zvířat, zprostředkování nákupu a prodeje zástavového dobytka a selat.

  Tuto prezentaci vytvořila a provozuje firma RNDr. Filip Pešek - NetHome